தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaruvUr N'anmArpan-karuvUr N'anmArpan

karuvUr n'anmArpan

277. pAlai
taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
pakal azi tORRam pOla, paiyena
n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
5
kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
10
pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
azal akain'tanna kAmar tutai mayir
15
manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
pOr puri eruttam pOlak kajaliya
pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
van'tanRu amma, tAnE;
20
vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.
talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:30:35(இந்திய நேரம்)