தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaruvUrp PUtajcAttanAr-karuvUrp PUtajcAttanAr

karuvUrp pUtajcAttanAr

50. n'eytal
kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
5
pakalum n'amvayin akalAnAkip
payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
10
collin evanO pANa! 'elli
manai cEr peNNai maTi vAy anRil
tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.
tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:30:43(இந்திய நேரம்)