தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAvirippUmpaTTinattuk KArikkaNNanAr-kAvirippUmpaTTinattuk KArikkaNNanAr

kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

107. pAlai
n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
5
irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
10
pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
15
oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
mAlai in tuNaiAki, kAlaip
20
pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
maNa manai kamazum kAnam
tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

123. pAlai
uNNAmaiyin uyagkiya marugkin
ATAp paTivattu AnROr pOla,
varai ceRi ciRu n'eRi n'iraipuTan cellum
kAna yAnai kavin azi kunRam
5
iRan'tu, poruL tarutalum ARRAy; ciRan'ta
cil aig kUn'tal n'al akam porun'ti
oziyin, vaRumai ajcuti; azitakavu
uTaimati vAziya, n'ejcE! n'ilavu ena
n'ey kani n'eTu vEl eHkin imaikkum
10
mazai maruL pal tOl mA vaN cOzar
kazai mAy kAvirik kaTal maNTu perun' tuRai,
iRavoTu van'tu kOtaiyoTu peyarum
perug kaTal Otam pOla,
onRil koLLAy, cenRu taru poruTkE.
talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kAvirippUmpaTTinat tuk kArik kaNNanAr

285. pAlai
'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
5
kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
irum puli vEgkaik karun' tOl anna
kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
10
ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
varUum enRanarE, kAtalar;
15
vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.
uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:31:27(இந்திய நேரம்)