தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAvirippUmpaTTinattuc CegkaNNanAr-kAvirippUmpaTTinattuc CegkaNNanAr

kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

103. pAlai
n'izal aRu n'anan'talai, ezAl ERu kuRitta
katirtta cenni, n'uNagku cen' n'Avin,
vitirtta pOlum am n'uN pal poRi,
kAmar cEval Emam cEppa;
5
muLi aril pulampap pOki, munAatu
murampu aTain'tirun'ta mUri manRattu,
atar pArttu alkum A kezu ciRukuTi,
uRaiyun'ar pOkiya Ogku n'ilai viyal manai,
iRai n'izal oru ciRaip pulampu ayA uyirkkum
10
vem munai aruj curam n'In'ti; tamvayin
INTu vinai marugkin mINTOrman ena,
n'aLLen yAmattu uyavuttuNai Aka
n'ammoTu pacalai n'OnRu, tammoTu
tAnE cenRa n'alanum
15
n'alkArkollO, n'Am n'ayan'ticinOrE?
talaimakan pirivinkaN, talaimakaL tOzikkuc coRRatu.- kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

271. pAlai
poRi varip puRavin ceg kAR cEval
ciRu pun peTaiyoTu cEN pulam pOki,
ari maNal iyavil paral tErn'tu uNTu,
vari maral vATiya vAn n'Igku n'anan'talaik
5
kuRumpoRai marugkin kOT curam n'In'ti,
n'eTuj cEN van'ta n'Ir n'acai vampalar
cel uyir n'iRutta cuvaik kAy n'ellip
pal kAy am cinai akavum attam
cenRu, n'Ir avaNir Aki, n'inRu taru
10
n'ilai arum poruT piNi n'inain'tanir eninE,
valvatAka, n'um cey vinai! ivaTkE,
kaLi mali kaLLin n'al tEr aviyan
ATu iyal iLa mazai cUTit tOnRum
pazam tUgku viTarakattu ezun'ta kAmpin
15
kaN iTai puraiyum n'eTu men paNait tOL,
tirun'tu kOl Ay toTi jekizin,
marun'tum uNTO, pirin'tu uRai n'ATTE?
celavu uNarttiya tOzi, talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:31:34(இந்திய நேரம்)