தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kumuzi JAzalAr N'appacalaiyAr-kumuzi JAzalAr N'appacalaiyAr

kumuzi jAzalAr n'appacalaiyAr

160. n'eytal
oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
5
n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
muL uRin ciRattal ajci, mella
10
vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
15
ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
aravac cIRUr kANa,
pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.
tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:31:49(இந்திய நேரம்)