தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CellUr KizAr MakanAr Perum PUtag KoRRanAr-cellUr KizAr MakanAr Perum PUtag KoRRanAr

cellUr kizAr makanAr perum pUtag koRRanAr

250. n'eytal
evan kol? vAzi, tOzi! mayagku picir
malku tirai uzan'ta olku n'ilaip punnai
vaNTu imir iNara n'uN tAtu varippa,
maNam kamaz iLa maNal ekkark kANvara,
5
kaNam koL AyamoTu puNarn'tu viLaiyATa,
koTujci n'eTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki,
tAran, kaNNiyan, cEra van'tu, oruvan,
vari manai pukazn'ta kiLaviyan, yAvatum
maRu mozi peRAan peyarn'tanan; ataRkoNTu
10
arum paTar evvamoTu perun' tOL cAay,
av valaip paratavar kAnal am ciRu kuTi
vev vAyp peNTir kavvaiyin kalagki,
iRai vaLai n'ekizn'ta n'ammoTu
tuRaiyum tujcAtu, kagkulAnE!
talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - cellUr kizAr makanAr perumpUtagkoRRanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:32:54(இந்திய நேரம்)