தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'anpalUrc CiRu MEtAviyAr-n'anpalUrc CiRu MEtAviyAr

n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

94. mullai
tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
5
taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
aitu paTu koLLi agkai kAya,
kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
10
mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
Arvam ciRan'ta cAyal,
irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!
vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

394. mullai
kaLavum puLittana; viLavum pazun'ina;
ciRu talait turuvin pazuppu uRu viLaitayir,
itaip puna varakin avaippu mAN ariciyoTu,
kAr vAyttu ozin'ta Ir vAyp puRRattu
5
Iyal peytu aTTa in puLi vej cORu
cEtAn veNNey vem puRattu uruka,
iLaiyar arun'ta, pinRai, n'Iyum
iTu muL vEli muTak kAl pan'tar,
putuk kalattu anna cev vAyc ciRRil,
10
punai irug katuppin n'in manaiyOL ayara,
pAluTai aTicil toTIiya, oru n'AL,
mA vaN tOnRal! van'tanai cenmO
kATu uRai iTaiyan yATu talaippeyarkkum
maTi viTu vILai verIi, kuRu muyal
15
manRa irum putal oLikkum
punpula vaippin em ciRu n'al UrE.
iravukkuRit talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu. - n'anpalUrc ciRumEtAviyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:34:38(இந்திய நேரம்)