தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eytal CAyttuytta AvUr KizAr-n'eytal CAyttuytta AvUr KizAr

n'eytal cAyttuytta AvUr kizAr

112. kuRijci
kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
5
InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
10
tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
paziyoTu varUum inpam veHkAr;
varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
15
maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
tonRu iyal marapin manRal ayara,
peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.
iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:34:45(இந்திய நேரம்)