தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

POn'taip PacalaiyAr-pOn'taip PacalaiyAr

pOn'taip pacalaiyAr

110. n'eytal
annai aRiyinum aRika; alarvAy
am men cEri kETpinum kETka;
piRitu onRu inmai aRiyak kURi,
koTuj cuzip pukAart teyvam n'Okki,
5
kaTuj cUL tarukuvan, n'inakkE; kAnal
toTalai AyamoTu kaTal uTan ATiyum,
ciRRil izaittum, ciRu cORu kuvaiiyum,
varun'tiya varuttam tIra, yAm ciRitu
irun'tanamAka, eyta van'tu,
10
'taTa men paNait tOL maTa n'allIrE!
ellum ellinRu; acaivu mika uTaiyEn;
mel ilaip parappin virun'tu uNTu, yAnum ik
kallen ciRukuTit tagkin maRRu evanO?'
ena mozin'tananE, oruvan. avaR kaNTu,
15
iRaijciya mukattem puRam cErpu porun'ti,
'ivai n'umakku uriya alla; izin'ta
kozu mIn valci' enRanam, izumena.
'n'eTug koTi n'uTagkum n'AvAy tOnRuva
kANAmO?' enak kAlin citaiyA,
20
n'illAtu peyarn'ta pallOruLLum
ennE kuRitta n'OkkamoTu, 'n'annutAl!
ozikO yAn?' ena azitakak kURi,
yAn 'peyarka' enna, n'Okki, tAn tan
n'eTun' tErk koTijci paRRi
25
n'inROn pOlum enRum en makaTkE.
tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - pOn'taip pacalaiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:36:59(இந்திய நேரம்)