தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VaTama VaNNakkan POcAttanAr, POcAttanAr-vaTama VaNNakkan POcAttanAr, POcAttanAr

vaTama vaNNakkan pOcAttanAr, pOcAttanAr

38. kuRijci
viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
am cilai iTavatu Aka, vej celal
kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
5
varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
10
n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
15
paitalan peyaralankollO? ai tEyku
'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
kUum kaNaHtu em Ur' ena
Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.
tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

214. mullai
akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
5
vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
10
yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
Ar uyir aNagkum teL icai
15
mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?
pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

242. kuRijci
arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
avir poRi majjai ATum cOlai,
5
pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
10
aRiyA vElaR tarIi, annai
veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
15
n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
muyagkal iyaivatumannO tOzi!
n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
20
cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
piracam tUgkum cEN cimai
varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!
talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

268. kuRijci
aRiyAy vAzi, tOzi! poRi varip
pU n'utal yAnaiyoTu puli porak kuzain'ta
kurutic ceg kaLam pulavu aRa, vEgkai
uru kezu n'ARRam kuLaviyoTu vilagkum
5
mA malai n'ATanoTu maRu inRu Akiya
kAmam kalan'ta kAtal uNTuenin,
n'anRuman; atu n'I n'ATAy, kURuti;
n'ANum n'aTpum illOrt tErin,
yAn alatu illai, iv ulakattAnE
10
in uyir anna n'innoTum cUzAtu,
muLai aNi mUgkilin, kiLaiyoTu polin'ta
perum peyar en'tai arug kaTi n'Ivi,
ceytu pin iragkA vinaiyoTu
mey al perum pazi eytinen yAnE!
kuRai vENTip pin n'inRa talaimakanukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi,talaimakaTkuk kuRai n'ayappa, kURiyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

305. pAlai
pakalinum akalAtAki, yAmam
taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
pani mIkkUrum paital pAnAL,
5
pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
parukuvanna kAtaloTu tiruki,
mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
aruLilALar poruLvayin akala,
10
evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
yAn evan uLenO tOzi! tAnE
parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
uLLE kanalum uLLam mellenak
15
kanai eri piRappa Utum
n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?
pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:41:40(இந்திய நேரம்)