தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VeNkaNNanAr-veNkaNNanAr

veNkaNNanAr

130. n'eytal
amma vAzi, kELir! mun n'inRu
kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
5
pEeyt talaiya piNar arait tAzai
eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
10
kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
pOtu puRagkoTutta uNkaN
mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.
kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:42:16(இந்திய நேரம்)