தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ANTA MakaLir-aNTA MakaLir

aNTA makaLir

59. pAlai
taN kayattu amanRa vaNTu paTu tuNai malarp
perun' takai izan'ta kaNNinai, peritum
varun'tinai, vAziyar, n'IyE! vaTAatu
vaN punal tozun'ai vAr maNal akan tuRai,
5
aNTar makaLir taN tazai uTIiyar
maram cela mititta mAal pOla,
pun talai maTap piTi uNIiyar, am kuzai,
n'eTu n'ilai yAam oRRi, n'anai kavuL
paTi jimiRu kaTiyum kaLiRE tOzi!
10
cUr marugku aRutta cuTar ilai n'eTu vEl,
cinam miku murukan taN paragkunRattu,
an'tuvan pATiya can'tu kezu n'eTu varai,
in tIm paij cunai IraNip polin'ta
taN n'aRug kazun'Irc ceN iyaR ciRupuRam
15
tAm pArATTiya kAlaiyum uLLAr
vIgku iRaip paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTu
aruj ceyaR poruTpiNi munni, n'ap
pirin'tu, cEN uRain'ar cenRa ARE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'Akan

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:45:53(இந்திய நேரம்)