தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Aay Eyinan

Aay eyinan

148. kuRijci
panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
5
uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
kaTum parik kutirai Aay eyinan
n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
kANiya cellAk kUkai n'ANi,
10
kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
peritAl amma ivaTkE; atanAl
mAlai, varutal vENTum cOlai
muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

181. pAlai
tun arug kAnamum tuNital ARRAy,
pin n'inRu peyarac cUzn'tanaiAyin,
en n'ilai uraimO n'ejcE! onnAr
Ompu araN kaTan'ta vIgku perun' tAnai
5
aTu pOr mijili ceru vEl kaTaii,
muruku uRaz munpoTu porutu kaLam civappa,
Aay eyinan vIzn'tena, jAyiRRu
oN katir uruppam putaiya OrAgku
vampap puLLin kampalaip perun' tOTu
10
vicumpiTai tUra ATi, mocin'tu uTan,
pU viri akan tuRaik kaNai vicaik kaTu n'Irk
kAvirip pEr yARRu ayir koNTu INTi,
ekkar iTTa kuppai veN maNal
vaippin yANar vaLam kezu vEn'tar
15
jAlam n'ARum n'alam kezu n'al icai,
n'An maRai mutu n'Ul mukkaT celvan,
AlamuRRam kavin peRat taiiya
poykai cUzn'ta pozil manai makaLir
kaicey pAvait tuRaikkaN iRukkum
20
makara n'eRRi vAn tOy puricaic
cikaram tOnRAc cEN uyar n'al il
pukAar n'al n'ATTatuvE pakAar
paNTam n'ARum vaNTu aTar aimpAl,
paNait takait taTaiiya kANpu in men tOL,
25
aNagkucAl, arivai irun'ta
maNam kamaz maRukin maNaR perug kunRE.
iTaic curattu oziyak karutiya n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

208. kuRijci
yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
aNNal yAnai Iyum vaN makiz
5
veLiyan vENmAn Aay eyinan,
aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
10
am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
15
peru vituppuRRa pal vEL makaLir
kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
20
n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
pal pazap palavin payam kezu kollik
kAr malar kaTuppa n'ARum,
Er n'uN, Oti mAayOLE!
puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

396. marutam
toTuttEn, makizn'a! cellal koTit tErp
polam pUN n'annan punanATu kaTin'tena,
yAz icai maRukin pAzi AgkaN,
'ajcal' enRa Aay eyinan
5
ikal aTu kaRpin mijiliyoTu tAkki,
tan uyir koTuttanan, colliyatu amaiyAtu;
teRal arug kaTavuL munnart tERRi,
mel iRai munkai paRRiya col iRan'tu,
Arva n'ejcam talaittalai ciRappa, n'in
10
mArpu tarukallAy; piRan AyinaiyE;
ini yAn viTukkuven allen; man'ti,
pani vAr kaNNaL, pala pulan'tu uRaiya,
aTun' tiRal atti ATu aNi n'acaii,
n'eTu n'Irk kAviri koNTu oLittAgku, n'in
15
manaiyOL vavvalum ajcuval; cinaii,
Ariyar alaRat tAkki, pEr icait
tonRu mutir vaTavarai vaNagku vil poRittu,
vej cina vEn'taraip piNittOn
vajci anna, en n'alam tan'tu cenmE!
kAtaRparattai talaimakaRkuc colliyatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:46:44(இந்திய நேரம்)