தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAn AmA Celvi-kAn AmA Celvi

kAn amA celvi

345. pAlai
'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
5
pal paTaip puravi eytiya tol icai
n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
ina mazai tavazum EziR kunRattu,
karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
10
cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
mA muRi InRu marak kompu akaippa,
uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
15
ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
20
kal kaN cIkkum attam,
alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!
tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:50:24(இந்திய நேரம்)