தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tiraiyan-tiraiyan

tiraiyan

85. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
5
Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
10
n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
varutum, yAm' enat tERRiya
15
paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.
talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

340. n'eytal
pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
punnai am potumpin in n'izal kazippi,
mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
5
celavu viruppuRutal ozikatil amma
'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
10
vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
cEppin evanO pUk kEz pulampa!
pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
15
tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
20
kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
munRil tAzait tUgkum
teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?
pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:53:21(இந்திய நேரம்)