தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tennavan-tennavan

tennavan

13. pAlai
tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
teRal aru marapin kaTavuT pENi,
kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
5
iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
tiru vIz mArpin tennavan maRavan
kuziyil koNTa marAa yAnai
moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
10
vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
15
n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
azal n'uti anna tOkai InRa
kazani n'el In kavaimutal alagkal
20
n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
veN kuruku n'arala, vIcum
n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!
poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

138. kuRijci
ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
kuvaLai uNkaN teN pani malka,
vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
5
veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
10
uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
ATinar Atal n'anRO? n'ITu
n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
15
kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
kozu maTaR putup pU Utum tumpi
n'al n'iRam maruLum aru viTar
20
innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.
talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

342. kuRijci
oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
5
maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
10
keTAa, n'al icait tennan, toTAa
n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
varaiyaramakaLirin ariyaL,
av vari alkul aNaiyAkkAlE!
allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:53:28(இந்திய நேரம்)