தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PANTiyan-pANTiyan

pANTiyan

201. pAlai
amma, vAzi tOzi! 'ponnin
avir ezil n'uTagkum aNi kiLar OTai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrp pANTiyan
pukaz mali ciRappin koRkai muntuRai,
5
avirkatir muttamoTu valampuri corin'tu,
tazai aNip polin'ta kOTu En'tu alkul
pazaiyar makaLir panit tuRaip parava,
pakalOn maRain'ta an'ti Ar iTai,
uru kezu perug kaTal uvavuk kiLarn'tAgku,
10
alarum manRu paTTanRE; annaiyum
porun'tAk kaNNaL, veyya uyirkkum' enRu
evan kaiyaRRanai, ikuLai? cOzar
veNNel vaippin n'al n'ATu peRinum,
ANTu amain'tu uRain'ar allar munAatu
15
vAn puku talaiya kunRattuk kavAan,
perug kai eNkin pEzvAy ERRai
iruL tuNin'tanna kuvavu mayirk kuruLait
tOl mulaip piNavoTu tiLaikkum
vEnil n'ITiya curan iRan'tOrE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:55:55(இந்திய நேரம்)