தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MucuNTai-mucuNTai

mucuNTai

249. pAlai
amma vAzi, tOzi! pal n'AL
iv Ur ampal evanO? vaL vAr
vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
5
pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
10
n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
tOkait tUvit toTait tAr mazavar
n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
15
n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
uzai mAn ina n'irai OTum
kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:58:30(இந்திய நேரம்)