தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ALvinaip Piritalum UNTO

ALvinaip piritalum uNTO

353. pAlai
ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
5
aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
amai ATu am kazai tINTi, kallena
jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
10
kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
15
maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
20
vIz itaz alari mel akam cErtti,
makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
n'ammoTu n'an mozi n'avilum
pommal Otip punaiyizai kuNanE?
mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:16:34(இந்திய நேரம்)