தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Izai N'ilai N'ekizn'ta-izai N'ilai N'ekizn'ta

izai n'ilai n'ekizn'ta

398. kuRijci
'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
men tOL n'ekizac cAay, konRai
UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
5
pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
innEm Akiya em ivaN aruLAn,
n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
alamaral mazaik kaN teN pani malka,
n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
10
kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
15
n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
20
pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
25
Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:19:23(இந்திய நேரம்)