தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Eri Akain'tanna TAmarai ITai ITai-eri Akain'tanna TAmarai ITai ITai

eri akain'tanna tAmarai iTai iTai

116. marutam
eri akain'tanna tAmarai iTai iTai
arin'tu kAl kuvitta cen' n'el vinaijar
kaL koNTu maRukum cAkATu aLaRRu uRin,
Ay karumpu aTukkum pAypunal Ura!
5
periya n'AN ilaimanRa; 'pori enap
punku aviz akantuRaip poliya, oL n'utal,
n'aRu malarkkAN varum kuRum pal kUn'tal,
mAzai n'Okkin, kAz iyal vana mulai,
eHkuTai ezil n'alattu, oruttiyoTu n'erun'ai
10
vaikupunal ayarn'tanai' enpa; atuvE,
poy puRam potin'tu, yAm karappavum, kaiyikan'tu
alar AkinRAl tAnE; malartAr,
mai aNi yAnai, maRap pOrc ceziyan
poyyA vizavin kUTaR paRan'talai,
15
uTan iyain'tu ezun'ta iru peru vEn'tar
kaTal maruL perum paTai kalagkat tAkki,
iragkuicai muracam oziya, paran'tu avar
OTupuRam kaNTa jAnRai,
ATu koL viyan kaLattu Arppinum peritE.
tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:22:34(இந்திய நேரம்)