தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ellaiyum Iravum-ellaiyum Iravum

ellaiyum iravum

299. pAlai
ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
5
kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
kavalai karakkum kATu akal attam,
10
cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
15
ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
20
paruvaral evvamoTu azin'ta
peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.
iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:22:49(இந்திய நேரம்)