தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

En EnappaTumkol-en EnappaTumkol

en enappaTumkol

206. marutam
en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
5
ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
mAri Igkai mAt taLir anna
am mA mEni, Ay izai, makaLir
Aram tAgkiya alarmulai Akattu
10
ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
aTupOr vELir vIrai muntuRai,
n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
15
peru peyaRku urukiyAagku,
tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?
vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:23:18(இந்திய நேரம்)