தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaTal KaNTanna-kaTal KaNTanna

kaTal kaNTanna

176. marutam
kaTal kaNTanna kaN akan parappin
n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
5
kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
muRuval mukattin pal malar tayagka,
pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
10
olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
ari malar AmpaloTu Artazai taii,
15
vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
malar Er uNkaN mAN izai munkaik
kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
20
n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
aTittena urutta tittip pal Uz
n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
25
kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.
tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:27:50(இந்திய நேரம்)