தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaTal Mukan'tu KoNTa-kaTal Mukan'tu KoNTa

kaTal mukan'tu koNTa

43. pAlai
kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
5
n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
koy akai mullai kAloTu mayagki,
10
mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
Etil poruTpiNip pOki, tam
15
in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!
talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:28:05(இந்திய நேரம்)