தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kayan' Talai MaTap PiTi-kayan' Talai MaTap PiTi

kayan' talai maTap piTi

165. pAlai
kayan' talai maTap piTi payampil paTTena,
kaLiRu viLippaTutta kampalai verIi,
oyyena ezun'ta cev vAyk kuzavi
tAtu eru maRukin mUtUr AgkaN,
5
erumai n'al An peRu mulai mAn'tum
n'ATu pala iRan'ta n'annarATTikku
Ayamum aNi izan'tu azugkinRu; tAyum
'in tOL tArAy, iRIiyar en uyir!' ena,
kaNNum n'utalum n'Ivi, taNNena,
10
taTavu n'ilai n'occi vari n'izal acaii,
tAzik kuvaLai vATu malar cUTTi,
'tarumaNaR kiTan'ta pAvai en
arumakaLE ena muyagkinaL azumE!
makaT pOkkiya tAyatu n'ilaimai kaNTAr colliyatu. - ......

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:28:41(இந்திய நேரம்)