தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOtai INara KuRug KAl-kOtai INara KuRug KAl

kOtai iNara kuRug kAl

296. marutam
kOtai iNara, kuRug kAl, kAjcip
pOtu aviz n'aRun' tAtu aNin'ta kUn'tal,
ari matar mazaik kaN, mAayOLoTu
n'erun'aiyum kamaz pozil tujci, inRum
5
peru n'Ir vaiyai avaLoTu ATi,
pularA mArpinai van'tu n'inRu, emvayin
karattal kUTumO maRRE? parappil
pal mIn koLpavar mukan'ta ippi
n'Ar ari n'aRavin makiz n'oTaik kUTTum
10
pEr icaik koRkaip porun'an, ven vEl
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tEr ceziyan,
malai purai n'eTu n'akark kUTal n'ITiya
malitaru kampalai pOla,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE.
vAyil vENTic cenRa talaimakaRku vAyil maRukkum tOzi colliyatu. -maturaip pErAlavAyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:35:48(இந்திய நேரம்)