தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CiRu Pain' TUvic-ciRu Pain' TUvic

ciRu pain' tUvic

57. pAlai
ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
5
pukal EkkaRRa pullen ulavaik
kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
10
yAmE emiyam Aka, tAmE
pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
vI Er vaNNam koNTanRukollO
koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
15
mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
pAnAT kagkulum pakalum
AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?
poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:37:01(இந்திய நேரம்)