தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CERRu N'ilai Munaiiya-cERRu N'ilai Munaiiya

cERRu n'ilai munaiiya

46. marutam
cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
5
am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
10
vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
piNTa n'ellin aLLUr anna en
15
oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?
vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:38:15(இந்திய நேரம்)