தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Titalai MAmai TaLir Vanappu-titalai MAmai TaLir Vanappu

titalai mAmai taLir vanappu

135. pAlai
titalai mAmai taLir vanappu azugka,
putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
5
Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
10
kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
kazuvuL kAmUr pOlak
kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:39:43(இந்திய நேரம்)