தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TUtum CenRana TOLum CeRRum-tUtum CenRana TOLum CeRRum

tUtum cenRana tOLum ceRRum

251. pAlai
tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
5
n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
tunai kAl anna punai tErk kOcar
tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
10
tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
mA kezu tAnai vampa mOriyar
punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
15
mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
n'irampA n'IL iTaip pOki,
20
aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:40:42(இந்திய நேரம்)