தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ToTagku Vinai TavirA-toTagku Vinai TavirA

toTagku vinai tavirA

29. pAlai
"toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
5
ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
iru vERu Akiya teri taku vanappin
mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
10
vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
15
vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
kommai vATiya iyavuL yAnai
n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
20
eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!
vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:41:27(இந்திய நேரம்)