தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tol N'alam Citaiyac-tol N'alam Citaiyac

tol n'alam citaiyac

177. pAlai
'tol n'alam citaiyac cAay, alkalum,
innum vArAr; ini evan ceyku?' enap
perum pulampuRutal Ompumati ciRu kaN
irum piTit taTak kai mAna, n'ey arun'tu
5
orugku piNittu iyanRa n'eRi koL aimpAl
tEm kamaz veRi malar peymmAr, kANpin
kazai amal cilampin vazai talai vATak
katir katam kaRRa E kal n'eRiyiTai,
paig koTip pAkaR ceg kani n'acaii,
10
kAna majjaik kamajcUl mAp peTai
ayir yARRu aTaikarai vayirin n'aralum
kATu iRan'tu akanROr n'ITinar Ayinum,
vallE varuvarpOlum veN vEl
ilai n'iRam peyara Occi, mARROr
15
malai maruL yAnai maNTuamar ozitta
kazaR kAl paNNan kAviri vaTavayin
n'izaR kayam tazIiya n'eTug kAl mAvin
taLir Er Akam takai peRa mukain'ta
aNagkuTai vana mulait tAaya n'in
20
cuNagkiTai varitta toyyilai n'inain'tE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ceyalUr iLam poncAttan koRRanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:42:03(இந்திய நேரம்)