தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'akai N'anRu Amma TAnE IRai Micai-n'akai N'anRu Amma TAnE IRai Micai

n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai

346.marutam
n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
mAric cutaiyin Irm puRattu anna
kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
5
kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
10
mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
pArval irukkum payam kEz Ura!
yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
15
makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
em manai vArAyAki, mun n'AL,
n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
20
mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
Etil mannar Ur koLa,
25
kOtai mArpan uvakaiyin peritE.
tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:42:48(இந்திய நேரம்)