தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'al Maram KuzIiya-n'al Maram KuzIiya

n'al maram kuzIiya

166. marutam
'n'al maram kuzIiya n'anai mutir cATi
pal n'AL aritta kOoy uTaippin,
mayagkumazait tuvalaiyin maRuku uTan panikkum
pazam pal n'ellin vELUrvAyil,
5
n'aRu virai teLitta n'ARuiNar mAlai,
poRi vari ina vaNTu Utala kaziyum
uyar pali peRUum uru kezu teyvam,
punai irug katuppin n'I kaTuttOLvayin
anaiyEn Ayin, aNagkuka, en!' ena
10
manaiyOT tERRum makizn'an Ayin,
yArkol vAzi, tOzi! n'erun'al
tAr pUN kaLiRRin talaip puNai tazIi,
vatuvai Ir aNip polin'tu, n'ammoTu,
putuvatu van'ta kAvirik
15
kOTu tOy malirn'iRai, ATiyOrE?
parattaiyoTu punalATiya talaimakan talaimakaLiTaip pukku, 'yAn ATiRRilan' enRu cULuRRAn enpatu kETTa parattai, tan pAgkAyinAra kETpa, colliyatu. - iTaiyan n'eTugkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:44:01(இந்திய நேரம்)