தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'anai ViLai N'aRavin TERal-n'anai ViLai N'aRavin TERal

n'anai viLai n'aRavin tERal

227. pAlai
'n'utal pacan'tanRE; tOL cAyinavE;
titalai alkul variyum vATina;
en AkuvaLkol ivaL?' ena, pal mAN
n'Ir mali kaNNoTu n'eTitu n'inain'tu oRRi,
5
inaiyal vAzi, tOzi! n'anai kavuL
kAy cinam ciRan'ta vAy puku kaTAttoTu
mun n'ilai poRAatu muraNi, pon iNarp
pulik kEz vEgkaip pUj cinai pulampa,
mutal pAyn'tiTTa muzu vali oruttal
10
cen' n'ilap paTu n'IRu ATi, ceru malain'tu,
kaLam koL maLLarin muzagkum attam
pala iRan'tu akanRanar Ayinum, n'ilaii,
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar! vAy vAL,
tamiz akappaTutta imiz icai muracin,
15
varun'ar varaiyAp peru n'AL irukkai,
tUgkal pATiya Ogku peru n'al icaip
piTi miti vazutuNaip perum peyart tazumpan
kaTi matil varaippin UNUr umpar,
vizu n'iti tujcum vIRu peRu tiru n'akar,
20
irug kazip paTappai marugkUrp paTTinattu,
el umiz AvaNattu anna,
kallen kampalai ceytu akanROrE!
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu; pirivinkaN vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - n'akkIrar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:44:46(இந்திய நேரம்)