தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'ORROrmanRa TAmE-n'ORROrmanRa TAmE

n'ORROrmanRa tAmE

61. pAlai
'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
5
Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
10
n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
pazakuvar AtalO aritE munAatu
15
muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
oN kEz vana mulaip polin'ta
n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.
talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:48:49(இந்திய நேரம்)