தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PiNagku Aril VaLLai N'ITu-piNagku Aril VaLLai N'ITu

piNagku aril vaLLai n'ITu

256. marutam
piNagku aril vaLLai n'ITu ilaip potumpila
maTi tuyil munaiiya vaL ukir yAmai
n'oTi viTu kallin pOki, akantuRaip
pakuvAy n'iRaiya, n'ugkin kaLLin
5
n'ukarvAr arun'tu makizpu iyagku n'aTaiyoTu
tIm perum pazanam uzakki, ayalatu
Ampal mel aTai oTugkum Ura!
poyyAl; aRiven, n'in mAyam. atuvE
kaiyakappaTTamai aRiyAy; n'erun'ai
10
mai ezil uNkaN maTan'taiyoTu vaiyai
Er taru putup punal uritinin n'ukarn'tu,
parattai Ayam karappavum, ollAtu
kavvai AkinRAl, peritE; kANtakat
tol pukaz n'iRain'ta pal pUg kazani,
15
karumpu amal paTappai, perum peyark kaLLUr,
tiru n'utaR kuRumakaL aNi n'alam vavviya
aRanilALan,'aRiyEn' enRa
tiRan il vej cUL aRi kari kaTAay,
muRi Ar perug kiLai ceRiyap paRRi,
20
n'IRu talaippeyta jAnRai,
vIRu cAl avaiyattu Arppinum peritE.
tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:51:01(இந்திய நேரம்)