தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pukaiyin Pogki Viyal Vicumpu-pukaiyin Pogki Viyal Vicumpu

pukaiyin pogki viyal vicumpu

265. pAlai
pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
imayac cev varai mAnumkollO?
pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
5
cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
10
oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
aNagku aru marapin pEey pOla
15
viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
20
marAaj cIRUr marugkil tUgkum
cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
vem munai aruj curam iRan'tOr
n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!
piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:51:53(இந்திய நேரம்)