தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Magkul MA Mazai-magkul MA Mazai

magkul mA mazai

294. mullai
magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
5
n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
avaraip paim pUp payila, akal vayal
10
katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
15
AnAtu eRitarum vATaiyoTu
n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.
paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:53:58(இந்திய நேரம்)