தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MaNNA Muttam Ozukkiya-maNNA Muttam Ozukkiya

maNNA muttam ozukkiya

247. pAlai
maNNA muttam ozukkiya vana mulai
n'al mAN Akam pulampat tuRan'tOr
aruL ilar vAzi, tOzi! poruL purin'tu,
irug kiLai eNkin azal vAy ERRai,
5
karug kOTTu iruppai veN pU munaiyin,
peruj cem puRRin irun' talai iTakkum
ariya kAnam ennAr, pakai paTa
munai pAzpaTTa AgkaN, AL pArttuk
kolai val yAnai curam kaTi koLLum
10
URu paTu kavalaiya ARu pala n'In'ti,
paTu muTai n'acaiiya paRai n'eTug kazuttin
pARu kiLai cEkkum cEN cimaik
kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai marutag kizAr makanAr perugkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:54:28(இந்திய நேரம்)