தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mata Vali YAnai-mata Vali YAnai

mata vali yAnai

354. mullai
mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
5
kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
10
taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
pOtu uRaz koNTa uNkaN
tItilATTi tiru n'utaR pacappE?
vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:54:50(இந்திய நேரம்)