தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mazai Il VAnam-mazai Il VAnam

mazai il vAnam

264. mullai
mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
5
ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
10
kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
kAy cina yAnai kagkul cUza,
ajcuvara iRutta tAnai
15
vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?
paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:55:27(இந்திய நேரம்)