தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MUttOr Anna-mUttOr Anna

mUttOr anna

90. n'eytal
mUttOr anna veN talaip puNari
iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
5
ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
10
perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
'uRum' enak koLkun'ar allar
n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.
pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:57:39(இந்திய நேரம்)