தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ErumaiveLiyanAr-erumaiveLiyanAr

erumaiveLiyanAr

273
mA vArAtE; mA vArAtE;
ellAr mAvum van'tana; em il,
pul uLaik kuTumip putalvaR tan'ta
celvan Urum mA vArAtE
5
iru pEr yARRa oru perug kUTal
vilagkiTu peru maram pOla,
ulan'tanRukol, avan malain'ta mAvE?
tiNai tumpai; tuRai kutirai maRam.
erumai veLiyanAr pATiyatu.

303
n'ilam piRakkiTuvatu pOlak kuLampu kuTaiyUu,
uLLam azikkum koTpin mAnmEl
eLLun'arc cekukkum kALai kUrtta
ven' tiRal eHkam n'ejcu vaTu viLaippa
5
ATTik kANiya varumE n'erun'ai,
uraicAl ciRappin vEn'tar munnar,
karai poru mun'n'Irt timilin pOzn'tu, avar
kayan'talai maTap piTi pulampa,
ilagku maruppu yAnai eRin'ta eRkE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
erumai veLiyanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:23:09(இந்திய நேரம்)