தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AiyAtic CiRuveNTEraiyAr-aiyAtic CiRuveNTEraiyAr

aiyAtic ciRuveNTEraiyAr

363
irug kaTal uTutta ip perug kaN mA n'ilam
uTaiyilai n'aTuvaNatu iTai piRarkku inRi,
tAmE ANTa Emam kAvalar
iTu tirai maNalinum palarE; cuTu piNak
5
kATu pati Akap pOki, tamtam
n'ATu piRar koLac cenRu mAyn'tanarE;
atanAl, n'Iyum kENmati attai! vIyAtu
uTampoTu n'inRa uyirum illai;
maTagkal uNmai mAyamO anRE;
10
kaLLi vEyn'ta muLLiam puRagkATTu,
veLLil pOkiya viyaluL AgkaN,
uppu ilAa avip puzukkal
kaikkoNTu, piRakku n'OkkAtu,
izi piRappinOn Iyap peRRu,
15
n'ilam kalanAka, ilagku pali micaiyum
innA vaikal vArAmunnE,
cey n'I munniya vinaiyE,
mun'n'Ir varaippakam muzutu uTan tuRan'tE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................... aiyAtic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:23:16(இந்திய நேரம்)