தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AiyUr MuTavanAr-aiyUr MuTavanAr

aiyUr muTavanAr

51
n'Ir mikin, ciRaiyum illai; tI mikin,
man uyir n'izaRRum n'izalum illai;
vaLi mikin, valiyum illai; oLi mikku
avaRRu Or anna cinap pOr vazuti,
5
'taN tamiz potu' enap poRAan, pOr etirn'tu,
koNTi vENTuvan Ayin, 'koLka' enak
koTutta mannar n'aTukku aRRanarE;
aLiyarO aLiyar, avan aLi izan'tOrE
n'uN pala citalai aritu muyanRu eTutta
10
cem puRRu Iyal pOla,
oru pakal vAzkkaikku ulamaruvOrE!
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
pANTiyan kUTakArattut tujciya mARan vazutiyai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

228
kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
akal iru vicumpin UnRum cULai,
n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
5
aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
10
koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
tEvar ulakam eytinan Atalin,
annOR kavikkum kaN akan tAzi
vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
iru n'ilam tikiriyA, peru malai
15
maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?
tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

314
manaikku viLakku Akiya vANutal kaNavan,
munaikku varampu Akiya ven vEl n'eTun' takai,
n'aTukal piRagkiya uval iTu paRan'talai,
pun kAz n'elli van pulac cIRUrk
5
kuTiyum mannum tAnE; koTi eTuttu
n'iRai azin'tu ezutaru tAnaikkuc
ciRaiyum tAnE tan iRai vizumuRinE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
aiyUr muTavanAr pATiyatu.

399
aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
5
mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
10
azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
15
n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
aRavar aRavan, maRavar maRavan,
20
maLLar maLLan, tollOr marukan,
icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
25
alakin mAlai Arppa vaTTittu,
kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
onRu yAn peTTAaLavai, anRE
30
AnRu viTTanan attai, vicumpin
mIn pUttanna uruvap pal n'irai
UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
izumena izitarum aruvi,
vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.
tiNai atu; tuRai paricil viTai.
tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:23:24(இந்திய நேரம்)