தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOTai PATiya PerumpUtanAr-kOTai PATiya PerumpUtanAr

kOTai pATiya perumpUtanAr

259
ERuTaip peru n'irai peyartara, peyarAtu,
ilai putai perug kATTut talai karan'tu irun'ta
val vil maRavar oTukkam kANAy;
cellal, cellal; ciRakka, n'in uLLam,
5
muruku meyp paTTa pulaitti pOlat
tAvupu teRikkum AnmEl
puTai ilagku oL vAL punai kazalOyE!
tiNai karan'tai; tuRai ceru malaital; piLLaip peyarcciyum Am.
.......................kOTai pATiya perumpUtanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:28:11(இந்திய நேரம்)