தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

COzan KuLamuRRattut Tujciya KiLLi VaLavan-cOzan KuLamuRRattut Tujciya KiLLi VaLavan

cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan

173
yAn vAzum n'ALum paNNan vAziya!
pANar! kANka, ivan kaTumpinatu iTumpai;
yANarp pazu maram puL imizn'tanna
UN oli aravamtAnum kETkum;
5
poyyA ezili peyviTam n'Okki,
muTTai koNTu van pulam cErum
ciRu n'uN eRumpin cil ozukku Eyppa,
cORuTaik kaiyar vIRu vIRu iyagkum
irug kiLaic ciRAark kANTum; kaNTum,
10
maRRum maRRum vinavutum, teRRena;
pacippiNi maruttuvan illam
aNittO? cEyttO? kURumin, emakkE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
ciRukuTi kizAn paNNanaic cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:29:34(இந்திய நேரம்)