தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TiruttAmanAr-tiruttAmanAr

tiruttAmanAr

398
mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
vakai mAN n'al il........................
poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
poykaip pU mukai malara, pANar
5
kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
paricilar vicaiye
varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
10
puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
matiyattu anna en arik kural taTAri,
iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
15
'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
en varavu aRIi,
ciRitiRkup peritu uvan'tu,
virumpiya mukattan Aki, en arait
turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
20
pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
azal kAnRanna arum peRal maNTai,
n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
25
kokku ukir n'imiral okkal Ara,
varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
puraiyOn mEnip pUttacala.......................
muraicela aruLiyOnE
30
........................yaruvip pAyal kOvE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:30:26(இந்திய நேரம்)